Visokoskolska ustanova u Brckom, sa sjedistem u Ul Bijeljinska 72 74 Univerzitet cini sest fakulteta i to Pravni fakultet, Ekonomski fakultet, Pedagoski fakultet, Tehnicki fakultet, Fakultet zdravstvenih i Fakultet politickih nauka Informacije info eubd edu ba 387 49 590 605

Who Voted for this Story